ISR RESIDENCE

İŞİN HƏCMİ 13.500m2
PODRATÇI BOROVA A.Ş
SUBPODRATÇI AYTA LTD
LAYİHƏNİN BAŞLANMA TARİXİ 2009
LAYİHƏNİN BİTMƏ TARİXİ 2010
ŞƏHƏR Bakı