ALTES PARK

İŞİN HƏCMİ 42.000m2
PODRATÇI ALTES GROUP COMPANY
SUBPODRATÇI AYTA LTD
LAYİHƏNİN BAŞLANMA TARİXİ 2008
LAYİHƏNİN BİTMƏ TARİXİ 2011
ŞƏHƏR Bakı