BETA OFİS BİNALARI

İŞİN HƏCMİ 12.000m2
PODRATÇI BETA TEA LTD
SUBPODRATÇI AYTA LTD
LAYİHƏNİN BAŞLANMA TARİXİ 2006
LAYİHƏNİN BİTMƏ TARİXİ 2007
ŞƏHƏR GƏNCƏ, ŞƏKİ, BƏRDƏ, GÖYÇAY