SHERATON HOTEL

İŞİN HƏCMİ 18.000m2
PODRATÇI ZEMA A.Ş.
SUBPODRATÇI AYTA LTD
LAYİHƏNİN BAŞLANMA TARİXİ 2006
LAYİHƏNİN BİTMƏ TARİXİ 2007
ŞƏHƏR Bakı