KİMSƏSİZ UŞAQLAR ÜÇÜN EVLƏR, SOS

İŞİN HƏCMİ 16.000m2
PODRATÇI ZEMA A.Ş
SUBPODRATÇI AYTA LTD
LAYİHƏNİN BAŞLANMA TARİXİ 2004
LAYİHƏNİN BİTMƏ TARİXİ 2005
ŞƏHƏR GƏNCƏ