Əlaqə Vasitələri

ŞİRKƏT PROFİLİ

Şirkətimiz Azərbaycanda 2004-ci ildən etibar ən inşaat sektorunda podratçı və icraçı olaraq fəaliyyət göstərən firmamız, öz hərəkətverici qüvvəsi ilə müxtəlif sektorlarda, müxtəlif layihələr üzrə öhdəsinə götürdüyü işləri müvəffəqiyyətlə yerinə ye...
Ətraflı